Spécialiste des formations secourisme et prévention incendie pour les entreprises
en Belgique

Onze zakelijke diensten

Training in eerste hulp en brand

Secouriste en entreprise

BEDRIJFS EHBO-ER

Officiële eerstehulptraining die voldoet aan de vereisten van de Code voor welzijn op het werk met betrekking tot eerste hulp in bedrijven

RECYCLAGE ANNUEL

JAARLIJKSE BIJSCHOLING

Opfriscursussen zijn verplicht als je je certificaat "Eerste hulp op de werkplek" wilt behouden. Elk jaar wordt een ander thema verkend.

Personne désignée

AANGEWEZEN PERSOON

Voor bedrijven geclassificeerd in groep D, training in het gebruik van de verbanddoos en het bellen van de relevante hulpdiensten.

Initiation DEA + RCP

Inleiding tot het gebruik van de AED

Leer werknemers hoe ze moeten omgaan met een hartstilstand en hoe ze een semi- (of volledig) automatische defibrillator moeten gebruiken.

Premiers secours en maison de repos

EERSTE HULP IN VERPLEEGHUIZEN

Gespecialiseerde training om al het personeel in staat te stellen te reageren op noodsituaties en patiënten beter te beschermen.

Formation sur mesure
Risque spécifique

Training op maat voor specifieke risico's

Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke risico's. Elk bedrijf is anders, met zijn eigen specifieke risico's.

SILCI de base (ex-epi)

Basis SILCI (ex-epi)

Training die voldoet aan de vereisten van de Code voor gezondheid en veiligheid op het werk met betrekking tot brandpreventie op de werkplek.

Formation SILCI
Service Interne de Lutte contre l’Incedie (ex-EPI)

SILCI - Recycling

Jaarlijks overzicht van de basis, praktische toepassing en feedback. De basisbeginselen doornemen is essentieel om de juiste reflexen aan te leren in geval van brand.

Sensibilisation aux risques d’incendie

Bewustmaken van brandrisico's

Training ontworpen om de concepten van : De branddriehoek, brandklassen en hoe deze te blussen, eerste hulp en evacuatie.

WAAROM MIJN WERKNEMERS TRAINEN?

Voldoe aan de wet

De kans op ongevallen op het werk verkleinen

Picto Apportez de la sécurité

Uw werknemers beveiligen

Picto Renforcez

De vaardigheden van uw werknemers versterken en ontwikkelen

Picto contribuez à

Help levens te redden, ook buiten de werkplek

Voorbeelden van vaardigheden verworven tijdens onze trainingen

WAAROM WIJ?

Sinds 2014, gemeld door de FOD Werkgelegenheid, zetten we ons in om je te voorzien van medische kwaliteitstraining. Onze cursussen worden gelezen, beoordeeld en voortdurend bijgewerkt door gezondheidswerkers.

Thuis, in jouw gezelschap!

Klimmen om verwondingen te simuleren

Realistische situaties

Toegang tot online cursussen

Professionele gezondheidstrainers

Menselijk contact boven alles

Onze partners

YR_Partenaire_SynergiePME
YR_Partenaire_Volta
YOURESCUE_PARTENAIRE_CONSTRUCTIV
YR_Partenaire_Alimento