Een slachtoffer benaderen, een voorbeeld van een rode draad

Denk bij het verlenen van eerste hulp niet alleen aan de fysieke verwondingen van het slachtoffer. Houd ook rekening met de reacties van de laatste. De volgende bepalingen kunnen worden gebruikt als richtlijn voor het omgaan met een ongeval als een bedrijfshulpverlener:

  • Stel jezelf voor. Vermeld naast je voor- en achternaam dat je een EHBO-training hebt gevolgd.
  • Vraag de naam van het slachtoffer als hij/zij kan spreken
  • Laat het slachtoffer vertellen wat er is gebeurd
  • Als jouw verhaal een aanvulling is op de informatie die het slachtoffer je heeft gegeven, geef dan zelf informatie over wat er is gebeurd.
  • Vraag ze of je ze kunt helpen
  • Leg uit wat je doet en wat je gaat doen
  • Blijf dicht bij het slachtoffer. Laat haar nooit alleen, tenzij je anders kunt
  • Laat het slachtoffer zoveel mogelijk zelf doen (kleren uittrekken, enz.). Dit geeft het slachtoffer het gevoel dat hij de situatie onder controle heeft. Bovendien toon je hem respect
  • Help het slachtoffer met praktische zaken zoals het verzamelen van persoonlijke bezittingen, enz.