Basisprincipes van eerste hulp voor eerstehulpverleners

Als eerstehulpverlener is het jouw verantwoordelijkheid om eerste hulp te bieden aan iemand die een ongeluk heeft gehad of ziek is. De volgende basisprincipes zijn belangrijk om eerste hulp van goede kwaliteit te kunnen bieden:

Pas op voor hygiëne!

Blijf kalm…

Door een slachtoffer te behandelen, kun je jezelf blootstellen aan besmetting! Omgekeerd kun je ook het slachtoffer besmetten!

Beperk dit risico met deze basisprincipes:

 • Handen wassen
 • Nagels die altijd schoon zijn
 • Als je je hand bezeert, doe er dan een verband om!
 • Gebruik wegwerphandschoenen
 • Vermijd niezen of hoesten op het slachtoffer

Het is normaal dat je nerveus bent als je plotseling met een noodsituatie wordt geconfronteerd. Als eerstehulpverlener wordt er van je verwacht dat je optreedt als een expert!

Het is belangrijk om kalm en beheerst te blijven. Een paar tips:

 • Haal een paar keer diep adem
 • Chat met het slachtoffer
 • De sfeer ontspannen

Handel als een EHBO’er

Aandacht besteden aan het comfort van het slachtoffer

Als eerstehulpverlener wordt er van je verwacht dat je snel, efficiënt en verstandig handelt. Je zult geconfronteerd worden met collega’s die de gebeurtenis willen bagatelliseren of die het nodig vinden om 112 te bellen. Besteed geen aandacht aan hen! :

 • Je hebt de EHBO-cursus van het bedrijf gevolgd
 • Je hebt de kennis die je nodig hebt om actie te ondernemen
 • De situatie en toestand van het slachtoffer objectief beoordelen
 • Handel zoals je tijdens je training hebt geleerd

In principe worden slachtoffers behandeld waar ze zijn, tenzij die plek gevaarlijk is. Uw acties :

 • Laat het slachtoffer in een comfortabele houding zitten of liggen
 • Bescherm het slachtoffer tegen de kou met een deken of jas
 • Je kunt het slachtoffer beschermen tegen de hitte door een parasol, deken of jas te maken, of door zelf voor schaduw te zorgen.
 • Je kunt ook een overlevingsdeken gebruiken

En tot slot… zorg ervoor dat je het slachtoffer, de getuigen en jezelf goed behandelt.

Bij het verlenen van eerste hulp moet je niet alleen kijken naar de fysieke verwondingen van het slachtoffer. Je moet ook rekening houden met de reacties van het slachtoffer en getuigen. Daar speel je de empathiekaart! Dit is wat je moet weten: